Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Program razvoja podeželja

 

Opis projekta:

Projekt »Razvoj novih integralnih turističnih produktov na področju doživljajskega turizma za 3 ciljne skupine na območju LAS Ovtar: TUR-LAS-KONJ« – Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: TUR-LAS-KONJ

Celotna vrednost operacije: 42.204,60 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 33.431,85 EUR

Prijavitelj: Vedoma, Zavod za razvoj znanja in podjetništva

Partnerji: FERK STANKO - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Ceršak, Osnovna šola Sladki vrh, Konjeniško društvo prijateljev konj Duplek in Okrepčevalnica Snežinka Želj Aleksander s.p.

 

S projektom TUR-LAS-KONJ želimo razvijati in tržiti nove integralne turistične produkte doživljajskega turizma na izbranem območju LAS Ovtar (Občina Šentilj, Pesnica in Duplek), namenjene 3 ciljnim skupinam, nabaviti opremo za doživetja in razviti produkte vezane na konjeniški turizem, kulinariko in kulturno dediščino območja.

Cilj projekta je zaposliti 1 delavca v gostinsko-turistični-izobraževalni branži in razviti 3 nove turistične produkte. To bomo dosegli z vzpostavitvijo partnerske mreže iz obstoječih in pridruženih partnerjev, določili jahalne ture in kočijaške trase, analizirali pogoje in interes vključevanja ponudnikov storitev na mikrodestinacijah, jih motivirali za dolgoročno sodelovanje pri razvoju novih turističnih produktov doživljajskega turizma in jim svetovali pri izvedbi potrebnih prilagoditev, kot je privez za konja, parkirišče, obračališče za kočijo, ipd. Za testiranje razvitih produktov bomo nabavili kočijo, opremo za vprego konj in opremo kočijaža. Med cilji projekta je tudi vzpostavitev testne trase, ki jo bomo kasneje z izbranimi ciljnimi skupinami testirali in opravili analizo uporabniške izkušnje. Rezultati analize nam bodo podlaga za pripravo modela integralnega turističnega produkta vezanega na konjeniški turizem za 3 ciljne skupine na testnem območju 3 občin LAS Ovtar. Na osnovi modela bomo pripravili 3 turistične produkte, ki jih bomo ponudili na trgu gostom, turistom, šolski mladini ter podjetjem za izvajanje teambuildingov.

 

Projekt spada v tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave in spada pod strateški cilj C1 – varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine. Bodoči razviti turistični produkti bodo spodbujali okolju prijazne oblike transporta in razvijali nove tržne turistične dejavnosti za prosti čas, s poudarkom na odnosu do kulturnih dejavnosti, tehniške dediščine in spodbujanju aktivnega življenjskega sloga (jahanje, tabori, teambuildingi). Pričakovani rezultati projekta z novimi vsebinami, storitvami in produkti predstavljajo novost v mreži Ovtarjeve ponudbe.

Kontakt

Gostilna pizzerija Snežinka
Zgornja Velka 38,
Zgornja Velka

(02) 645 31 60
gostilna.snezinka@gmail.com

Delovni čas:
pon-čet9 - 22
pet-sob9 - 23
ned9 - 22

Gostilna pizzerija Snežinka
Pesnica pri Mariboru 59 D,
Pesnica pri Mariboru

(02) 653 24 41
gostilna.snezinka@gmail.com

Delovni čas:
pon-čet7 - 22
pet7 - 23
sob8 - 23
ned8 - 22